110367 Прекъсвачи с дистанционен механизъм Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230

EAN: 8592765103673

Прекъсвачите с дистанционен механизъм Ex9M6 MOD са предназначени за приложения главно в електроразпределението. Предимството на електронната защита е в точността и надеждността на изключване в сравнение с термомагнитната защита също както и дистанционното управление на устройството. Тествани съгласно IEC/EN 60947-2 гарантира функционалност и надеждност за широк спектър приложения, включително безпроблемно отчитане. Тези прекъсвачи се предлагат с изключвателна възможност от 50 kA до 100 kA. Номиналното импулсно напрежение Uimp 8 kV дава възможност за използването им дори в системи с възникване на преходни пренапреженови вълни с висок интензитет, например в тежката промишленост. Тези устройства имат предварително инсталиран комуникационен изключвател XF, който позволява дистанционно управление на прекъсвача. Категория на приложение В.

Характеристики

Параметри Стойности
Комплект с устройство за защита ДA
Тип контролен елемент Лост
Опции за задвижване на мотора НE
Номинално напрежение 690
Текуща настройка на претоварване
Индикация на връзката към общата верига Предна страна
Степен на защита (IP) IP20
Регулиране на късо съединение без забавяне
Брой полюси 3
Тип Електронен - ​​DIP
Вградена защита за заземяване НE
Конструкция на устройството Фиксиран тип устройство
Подходящ за монтаж на DIN шина (горна шина) НE
Наличен индикатор за изключване ДA
Номинален постоянен ток Iu 1600
Монтаж на DIN шина (горна шина) НE
С минимално напреженов изключвател НE
Номинална изкючвателна възможност Icu при 400 V, 50 Hz 50
Тип връзка с главната верига Свързващ винт
Вградено моторно задвижване ДA

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9M6 MOD 30.5mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9M6 MOD 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9M6 MOD 5.8mb PDF
Kаталог Каталог Автоматични прекъсвачи с лят корпус 0.1gb PDF WEB