110366 Прекъсвачи с дистанционен механизъм Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230

EAN: 8592765103666

Прекъсвачите с дистанционен механизъм Ex9M6 MOD са предназначени за приложения главно в електроразпределението. Предимството на електронната защита е в точността и надеждността на изключване в сравнение с термомагнитната защита също както и дистанционното управление на устройството. Тествани съгласно IEC/EN 60947-2 гарантира функционалност и надеждност за широк спектър приложения, включително безпроблемно отчитане. Тези прекъсвачи се предлагат с изключвателна възможност от 50 kA до 100 kA. Номиналното импулсно напрежение Uimp 8 kV дава възможност за използването им дори в системи с възникване на преходни пренапреженови вълни с висок интензитет, например в тежката промишленост. Тези устройства имат предварително инсталиран комуникационен изключвател XF, който позволява дистанционно управление на прекъсвача. Категория на приложение В.

Характеристики

Параметри Стойности
Регулиране на късо съединение без забавяне
Подходящ за монтаж на DIN шина (горна шина) НE
Наличен индикатор за изключване ДA
Брой полюси 3
Тип Електронен - ​​DIP
Вградена защита за заземяване НE
Конструкция на устройството Фиксиран тип устройство
С минимално напреженов изключвател НE
Номинален постоянен ток Iu 1250
Монтаж на DIN шина (горна шина) НE
Вградено моторно задвижване ДA
Номинална изкючвателна възможност Icu при 400 V, 50 Hz 50
Тип връзка с главната верига Свързващ винт
Комплект с устройство за защита ДA
Опции за задвижване на мотора НE
Тип контролен елемент Лост
Номинално напрежение 690
Текуща настройка на претоварване
Индикация на връзката към общата верига Предна страна
Степен на защита (IP) IP20

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9M6 MOD 30.5mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9M6 MOD 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9M6 MOD 5.8mb PDF
Kаталог Каталог Автоматични прекъсвачи с лят корпус 0.1gb PDF WEB