101391 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I40 3P 32A

EAN: 8592765013927

Товаровите прекъсвачи от серията EX9I40 са предназначени за широко приложение, но основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия. Ширината на устройството съответства само на един модул. Това преимущество позволява тяхната употреба на места, където е от значение спестяването на монтажно място. Категорията на използване AC-22A позволява да се използват и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

Характеристики

Параметри Стойности
Степен на защита (IP) IP20
Брой нормално отворени контакти 3
Брой нормално затворени контакти 0
Тип напрежение AC
Номинален капацитет на превключване 0.64
Цвят на купола Сив
Монтажна дълбочина 80
Брой превключващи контакти 0
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 0.38
Номинален ток 32
Номинално напрежение 400
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 3
Със сигнална лампа НE
Брой модули на ред 1

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9I40 1.2mb PDF
декларация соответствия Декларация о соответствии Ex9I40 0.5mb PDF
Техническая информация Техническая информация Ex9I40 0.5mb PDF
Каталог Каталог Модульное Оборудование 0.1gb PDF