100879 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I125 3P 125A

EAN: 8592765008800

Инсталационните товарови прекъсвачи от серията Ex9I125 са предназначени за широк спектър приложения, основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия, с 1 модул ширина на полюс. Категорията на използване AC-22A позволява да се използват също и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

Характеристики

Параметри Стойности
Монтажна дълбочина 80
Брой превключващи контакти 0
Номинален капацитет на превключване 2.5
Цвят на купола Сив
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 1.50
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 3
Номинален ток 125
Номинално напрежение 400
Със сигнална лампа НE
Брой модули на ред 3
Брой нормално отворени контакти 3
Брой нормално затворени контакти 0
Тип напрежение AC
Степен на защита (IP) IP20

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9I125 1.3mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9I125 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9I125 0.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF