100868 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I125 2P 32A

EAN: 8592765008695

Инсталационните товарови прекъсвачи от серията Ex9I125 са предназначени за широк спектър приложения, основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия, с 1 модул ширина на полюс. Категорията на използване AC-22A позволява да се използват също и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

Характеристики

Параметри Стойности
Номинален ток 32
Номинално напрежение 400
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 2
Със сигнална лампа НE
Брой модули на ред 2
Степен на защита (IP) IP20
Брой нормално отворени контакти 2
Брой нормално затворени контакти 0
Тип напрежение AC
Номинален капацитет на превключване 0.64
Цвят на купола Сив
Монтажна дълбочина 80
Брой превключващи контакти 0
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 0.38

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9I125 1.3mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9I125 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9I125 0.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF