NOVINKY


PRÚDOVÉ CHRÁNIČE Ex9L-H F

Typ prúdových chráničov Ex9L-H F sú vhodné na domáce a priemyselné použitie. Sú založené na princípe permanentných magnetov. Ich výhodou je prevádzka nezávislá od napätia. Typ F poskytuje citlivosť na zvyškový striedavý prúd, pulzujúci jednosmerný prúd a detekciu vysokofrekvenčných prúdov do 1 kHz. Zodpovedajúce napätie sa vyžaduje len pri testovaní chráničov pomocou testovacieho tlačidla. Magnetické chrániče by sa mali pravidelne testovať. Na toto obdobie testovania sa môžu vzťahovať miestne zákony alebo predpisy. V priaznivom prostredí sa odporúča testovať každých 6 mesiacov a v náročných podmienkach každý mesiac.

 • Prúdové chrániče podľa EN 61008-1 a EN 62423
 • Podmienená menovitá skratová odolnosť Inc 10 kA
 • 2 a 4-pólové prevedenie
 • Menovitý reziduálny prúd 30, 100 a 300 mA
 • Menovitý prúd do 63 A
 • Menovité prevádzkové napätie 240/415 V AC
 • Typ F
 • Indikácia elektrickej spúšte
 • Vhodné na použitie pri teplotách od -25 do +40 °C


CHRÁNIČOVÝ MODUL Ex9ML

Ex9ML ich primárne použitie elektronických RCD modulov pre sériu Ex9M je v distribúcii energie. Boli vyvinuté tak, aby poskytovali dodatočnú vrstvu prúdovej ochrany kompaktných ističov, na ktorých sú namontované. Táto séria je vhodná pre širokú škálu aplikácií vďaka značnej variabilite nastaviteľných parametrov, kompatibilite s elektronickými a termionickými ističmi a testom vykonaným v súlade s normami IEC/EN 60947-2, ktoré zaručujú funkčnosť a spoľahlivosť zariadenia.

 • Napäťovo závislé zariadenie proti zvyškovému prúdu
 • Testované podľa IEC/EN 60947-2
 • Do typovej veľkosti Ex9M3
 • 3 a 4-pólové prevedenie
 • Typ AC a A
 • Nastaviteľný rozsah reziduálneho prúdu
 • Nastaviteľné časové oneskorenie
 • Kompatibilný s elektronickými a TM MCCB


MOTOROVÝ POHON MOD31

MOD31 je príslušenstvo, ktoré poskytuje funkciu diaľkového ovládania pre ističe série Ex9B. Motorový pohon umožňuje diaľkové vypnutie, zapnutie alebo automatické opätovné zapnutie ističa. Dve dĺžky ovládacích pák pokrývajú všetky veľkosti pólov ističov série Ex9B.

Ďalšie funkcie: Automatické opätovné zapnutie: MOD31 ponúka praktický spôsob obnovenia napájania po poruche tým, že sa automaticky pokúsi prepnúť istič do zapnutej polohy, keď sa vypne. Stav zapnutia/vypnutia.

 • Motorový pohon pre zariadenia Ex9B (Ex9BH, Ex9BN, Ex9BS, Ex9PN, Ex9BI)
 • Dve dĺžky páky - 18 mm (1 pól) a 36 mm (2-4 póly)
 • Funkcia automatického opätovného zatvárania
 • Pomocný zatvárací kontakt pre stav otvorenia/zatvorenia
 • 230 V AC alebo 48 V DC
 • Podľa normy EN 60947-5-1:2017

ROZŠÍRENIE PORTFÓLIA


POISTKOVÉ ODPOJOVAČE Ex9FS

Poistkové odpojovače Ex9FS pre menovité prúdy do 63 A. Vďaka použitiu kategórií AC-21B pri 500 V AC a AC-22B pri 400 V AC ich možno použiť na spínanie pod zaťažením. Kompaktný dizajn vhodný na montáž na lištu DIN umožňuje použitie v rôznych aplikáciách. S ohľadom na maximálny stratový výkon možno použiť valcové poistky typu gG a aM.

 • Spĺňajú požiadavky normy EN 60947-3
 • Menovité prevádzkové napätie 400/500 V AC
 • Verzia s menovitým prúdom
  • 32 A (10 x 38 mm)
  • 50 a 63 A (14 x 51 mm)
  • 100 A (22 x 58 mm)
 • Kategória použitia AC-21B pri 500 V AC a AC-22B pri 400 V AC
 • Schopnosť tesnenia


POISTKOVÉ ODPOJOVAČE Ex9F

Poistkové odpojovače Ex9Fpre menovité prúdy do 63 A. Vzhľadom na kategóriu použitia AC-20B pri 400/690 V AC ich nemožno použiť na spínanie pod záťažou. Kompaktný dizajn vhodný na montáž na lištu DIN umožňuje použitie v rôznych aplikáciách. S ohľadom na maximálny stratový výkon možno použiť valcové poistky typu gG a aM.

 • Odpojovače poistiek
 • Spĺňajú požiadavky normy EN 60947-3
 • Menovité prevádzkové napätie 400/690 V AC
 • Verzia s menovitým prúdom
  • 32 A (10 x 38 mm)
  • 50 a 63 A (14 x 51 mm)
  • 100 A (22 x 58 mm)
 • Kategória použitia AC-20B pri 400/690 V AC
 • Možnosť utesnenia


MONTÁŽNA DOSKA

Montážná doska

 • Vyrobené z plastu
 • Výška 110 mm
 • Jedna montážna doska na rad
 • Rozšírenie pre rozvodnice PMF-MM a PMF-C
 • Pôvodné montážne dosky sú stále k dispozícii