101389 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I40 2P 32A

EAN: 8592765013903

Товаровите прекъсвачи от серията EX9I40 са предназначени за широко приложение, но основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия. Ширината на устройството съответства само на един модул. Това преимущество позволява тяхната употреба на места, където е от значение спестяването на монтажно място. Категорията на използване AC-22A позволява да се използват и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

Характеристики

Параметри Стойности
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 2
Номинален ток 32
Номинално напрежение 400
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Със сигнална лампа НE
Брой модули на ред 1
Брой нормално затворени контакти 0
Тип напрежение AC
Степен на защита (IP) IP20
Брой нормално отворени контакти 2
Брой превключващи контакти 0
Номинален капацитет на превключване 0.64
Цвят на купола Сив
Монтажна дълбочина 80
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 0.38

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9I40 1.2mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9I40 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9I40 0.5mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF