100885 Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I125 4P 125A

EAN: 8592765008862

Инсталационните товарови прекъсвачи от серията Ex9I125 са предназначени за широк спектър приложения, основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването. Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия, с 1 модул ширина на полюс. Категорията на използване AC-22A позволява да се използват също и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

Характеристики

Параметри Стойности
Брой нормално отворени контакти 4
Брой нормално затворени контакти 0
Тип напрежение AC
Степен на защита (IP) IP20
Брой превключващи контакти 0
Номинален капацитет на превключване 2.5
Цвят на купола Сив
Монтажна дълбочина 80
Номинален издържан ток на късо съединение (Icw) 1.50
Функция за превключване Изключено
Брой полюси 4
Номинален ток 125
Номинално напрежение 400
Разделителна сила (съгласно DIN VDE 0113) ДA
Брой модули на ред 4
Със сигнална лампа НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9I125 1.3mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9I125 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9I125 0.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF