Продукти

Аксесоари за прекъсвачи с електронна защита Ex9M6

Аксесоари подходящи за прекъсвачи с лят корпус типоразмер Ex9M6. Възможно е да се допълва или променя функционалността на основния прекъсвач чрез инсталиране на подходящи аксесоари. Прекъсвачите могат да бъдат оборудвани с два спомагателни контакта AX21 и един сигнален контакт AL21. Устройството може да се управлява от шунтов изключвател SHT и минимално напреженов изключвател UVT. Комуникационният изключвател XF може да се използва само за серия прекъсвачи с дистанционен механизъм MOD. Прекъсвачите могат да бъдат оборудвани и с удължена дръжка за по-лесна работа на лоста на прекъсвача или с  ръкохватка с удължител за различни приложения например за свързване на вратата.
Монтиране на устройството върху монтажната плоча може да стане директно.

  • Аксесоари за устройства серия Ex9M6
  • Помощни контакти синхронизирани с основните контакти
  • Сигнални контакти, действащи при изключване на прекъсвача (изключващи сигнални контакти)
  • Шунтов и минимално напреженов изключвател
  • Ръкохватка
  • Удължена ръкохватка
  • Свързващи клеми