Продукти

Клемни блокове PDB

Клеморедите (Power Distribution Blocks )  се използват за спестяване на пространство и време за окабеляване . Те се използват главно в табла за ниско напрежение, когато е необходимо да се разпредели електричеството от един входен проводник към повече изходни кабели. Клеморедите се предлагат във варианти за номинален ток от 80 до 400A.

Блоковете PDB  са напълно изолирани и капсуловани (със степен на защита IP20). Техният компактен модулен дизайн позволява да се направят много комбинации от избрани видове само чрез свързване на еднополюсни версии с шина. Възможно е да бъдат монтирани на 35 мм DIN шина или върху монтажна плоча с винтове и те ще предлагат различни комбинации от входове и изходи.

  • Тествани съгласно стандарт EN 60947-7-1
  • Версии подходящи за медни (Cu) или медни/алуминиеви (Cu/Al) проводници
  • Mаксимален ток Imax до 400 A
  • Различни комбинации на входове и изходи
  • Монтаж на 35 мм DIN шина или на плоча