Продукти

Захранващи клеми IT

Захранващите клеми IT са предназначени за използване като захранващи канали за устройства, свързани с тоководещи шини. Могат да се използват също за удължаване на шината или като кабелен адаптор. Различните дължини и модели на клемите позволяват инсталирането в табла с малко място за огъване на кабелите.

  • Тествани съгласно стандарт EN 60439-1
  • Номинален ток до 125 A
  • Свързване по дължина или напречно
  • Вилков или пинов елемент за свързване
  • Версии в сив или син цвят