Продукти

DC Aвтоматични прекъсвачи с лят корпус Ex9MV2S-PV

DC Aвтоматичните прекъсвачи с лят корпус Ex9MV2S-PV са предназначени главно за фотоволтаични приложения. Тестването съгласно стандартите IEC/EN 60947-2 гарантира  функционалност и надежност за широко разнообразие от приложения.

Тези прекъсвачи се предлагат с изключвателна възможност 15 kA. Номиналното импулсно напрежение Uimp 12 kV дава възможност за използването им дори в системи с възникване на преходни пренапреженови вълни с висок интензитет.

Категория на използване А.

  • DC Aвтоматични прекъсвачи с лят корпус
  • Типоразмер М2
  • Номинален ток до 250 А
  • Изключвателната възможност Icu = 15 kA, Ics = 100 % Icu
  • Номинално работно напрежение 1500 V DC
  • Оборудвани с термомагнитна защита
  • Фиксирана версия