Продукти

Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9IP

Товаровите прекъсвачи Ex9IP намират приложение в общи и DC фотоволтаични системи , при които се изисква да има само функция изключване. Те се предлагат във версии с номинален ток до 63А и напрежение и номинална до 1000V DC.

Тези товарови прекъсвачи могат да бъдат допълнени с широка гама от аксесоари, идентични с аксесоарите на прекъсвачи Ex9B (с изключение на ДТЗ Ex9LE Блок). Например минимално напреженовия изключвател UVT може да се използва за безопасно прекъсване на панелите от останалата част на инсталацията.

  • Без поляритет
  • Номинален ток до 63 A
  • Номинално напрежение 1000 V DC (250 V DC за полюс/модул)
  • Ток на термична устойчивост Icw = 12 x Ie, 1 сек.
  • Отговарят на стандарт IEC / EN 60947-3
  • Ширина 1 до 4 модула
  • Категория на използване DC-22B
  • Широка гама от аксесоари