Продукти

Катодни отводители Ex9UEP

DC катодните отводители Ex9UEP са подходящи за фотоволтаични приложения. Те са проектирани и тествани съгласно  PV T2 клас от EN 50539-11 стандарт. Индикаторът помага на потребителите да знаят статуса на устройствoто, а дистанционният сигнален порт може да осигури дистанционно сигнализиране.  Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на използваните модули без разкачане на устройството. 

  • DC Катодни отводители Ex9UEP подходящи за фотоволтаични системи
  • PV T2 (Клас II, Тип 2, C) клас катодни отводители
  • Отговарят на стандарт EN 50539-11 
  • Номинален разряден ток In 20 kA (8/20 μs) 
  • Максимален разряден ток Imax 40 kA (8/20 μs) 
  • Максимално операционно напрежение Ucpv до 1500 V DC
  • За заземени и незаземени PV системи
  • С изваждаем защитен блок
  • Индикатор за състоянието на устройството