Продукти

Кабелни зарядни устройства Ex9EVC (нов)

Кабелът за зареждане Ex9EVC е мобилно решение за зареждане на вашия електрически автомобил. Може да се използва като допълнително зарядно или да замести основното зарядно, ако не искате да имате инсталирана кутия за стена във вашия дом. Всичко, от което се нуждаете, е мрежови контакт. Зареждащият ток може да се конфигурира преди да започне зареждането, за да може да настроите времето за зареждане и да контролирате консумацията на електроенергия.

Кабелните зарядни устройства Ex9EVC на NOARK осигуряват цялата необходима защита като мониторинг на температурата, пренапрежението и понижаване на напрежението, проверка на заземяването и връзката на неутралните проводници и електронния статус преди да започне зареждането. Батерията на електромобила работи на DC принцип (постоянен ток) и може понякога да се появи DC утечка. Затова вградената дефектнотокова защита – тип B в кабелните зарядни устройства Ex9EVC на НОАРК е в състояние да открие утечки при постоянен (DC), променлив (AC) и пулсиращ ток с висока честота.

Всички версии на кабелни зарядни устройства Ex9EVC са предвидени с дължина 5 м с един от двата най-често срещани конектори на EV връзката - тип 1 и тип 2. Видът на захранващия контакт зависи от броя на фазите и максималния ток на зареждане.

  • Тествани съгласно IEC/EN 61851
  • Мобилно решение на зарядно устройство
  • Монофазни или трифазни версии
  • Настройваем ток за зареждане до 16А или 32А
  • EV конектор тип 1 (5 пина) или тип 2 (7 пина)
  • Захранващ кабел UNISCHUKO, CEE 16A/5p или CEE 32A/5p
  • Вградена ДТЗ тип Б
  • Всички необходими защитни функции
  • Степен на защита IP55 (конектори IP44)