Продукти

Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I40

Товаровите прекъсвачи от серията EX9I40 са предназначени за широко приложение, но основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването.

Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия. Ширината на устройството съответства само на един модул. Това преимущество позволява тяхната употреба на места, където е от значение спестяването на монтажно място.

Категорията на използване AC-22A позволява да се използват и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

  • Номинален ток до 40 A
  • Ширина 1 МО до 4-полюсна версия
  • Номинално напрежение 230/400 V AC
  • Ток на термична устойчивост Icw = 12 x Ie, 1 сек.
  • Отговарят на стандарт IEC / EN 60947-3
  • Вградена блокировка за изключено положение
  • 1 до 4-полюсна версия