Продукти

Шалтери (товарови прекъсвачи) Ex9I125

Инсталационните товарови прекъсвачи от серията Ex9I125 са предназначени за широк спектър приложения, основно като главни изключватели. Конструкцията им съответства на всички изисквания за безопасно прекъсване на електрозахранването.

Предлагат се от 1 до 4 полюсна версия, с 1 модул ширина на полюс.

Категорията на използване AC-22A позволява да се използват също и в промишлени приложения, изискващи често превключване. Снабдени са с блокировка в изключено положение.

  • Номинален ток до 125 A
  • Номинално напрежение 230/400 V AC
  • Ток на термична устойчивост Icw = 12 x Ie, 1 сек.
  • Отговарят на стандарт IEC / EN 60947-3
  • Вградена блокировка за изключено положение
  • 1 до 4-полюсна версия