Продукти

Цифрови Таймери Ex9DTS (нова версия)

Инсталационните Цифрови Таймери Ex9DTS са подходящи за превключване и контролиране на времето в различни сградни и индустриални приложения. Напълно програмируеми на всяка 1 минута и работят както на седмичен, така и в режим "отделни дни".

С тези таймери може да зададете точни параметри и да направите настройките според изискванията, така че да пестите електроенергия.

Всяко устройство е снабдено с LCD дисплей, за да може да се определи текущия статус и да се направят необходимите настройки.

  • Статус на включване - LCD дисплей
  • Автоматично превключване на зимно и лятно време