Продукти

Фоторелета Ex9L/Ex9LD

Фоторелетата Ex9L се използват за включване и изключване на осветлението в зависимост от осветеността (Ex9LD устройство също според времето), така че се включват само когато е необходимо и по този начин спестяват разходи за електроенергия.

Аналоговите фоторелета работят само с 1 канал на превключване.

Цифровата версия фоторелета може да работи с фотоелектрично и автоматично включване и изключване на 2 канала. Тези продукти могат автоматично да превключват от лятно на зимно време. Работят на седмичен режим и могат да бъдат свързани с други устройства в системи за управление на осветеността.

Доставят се със светлинен сензор.

  • Номинално напрежение 230 V АС
  • Аналогова и цифрова версия
  • Версии с 1 или 2 канала
  • С и без вграден ключ за автоматично включване и изключване
  • Светлинен сензор включен в доставката