Продукти

Миниатюрни автоматични прекъсвачи Ex9BN

Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията Ex9BH са универсални устройства за всички видове приложения, покриващи високите изисквания на стандартите за предпазители, предназначени за използване в сгради - EN 60898 с номинални токове от 1 до 63 A. Номиналната изключвателна възможност Icn е 6 kA. Този показател важи за всички версии на предпазителите, т. е. до номинален ток 63 A с характеристика на изключване D. 

Предпазителите Ex9BN се предлагат в 1, 1+N, 2, 3, 3+N и 4-полюсна версия с ширина на полюса един модул (18 mm) с характеристики на изключване B, C и D. От гледна точка на механичните свойства, Ex9BH както и Ex9BN серии са напълно съвместими.

Te могат да се допълнят с широк асортимент от аксесоари: помощни или сигнални контакти, напреженови изключватели, изключващи устройства за максимално напрежение или допълнителен модул ДТЗ Блок. Възможно е да се направи разнообразна комбинация от аксесоари. Тези комбинации се ограничават само от общия брой, а не от вида на аксесоарите - всички компоненти са напълно съвместими. Може да се използват до три единици от помощни или сигнални контакти плюс до две единици напреженови изключватели.

Миниатюрни Автоматични Прекъсвачи отговарящи на  IEC / EN 60898-1
Номинална изключвателна възможност Icn 6 kA
1 до 4-полюсна версия
Характеристика на изключване B, C, D
Номинален ток до 63 A
Номинално напрежение 230/400 V AC, 48 V DC (за полюс)
Широка гама от аксесоари