Продукти

Катодни отводители Ex9UE1+2, 25kA

Серията Ex9UE1+2 25 представлява група катодни отводители от Клас I+II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преки удари на мълния със среден интензитет. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защита до изискванията за LPL I, II, посочени в EN 62305, с общ ток на мълния в електрическата инсталация 75 kA и общ ток от удар на мълния 150 или 200 kА в зависимост от физическата конфигурация и взаимното разположение на заземителната точка на гръмоотвода, заземителната точка на електрическата инсталация и мястото на монтаж на катодния отводител.

Конструкцията на Ex9UE1+2 25 е хибридна, базирана на комбинация между високоенергийни металооксидни варистори и изолационен искров разрядник. Благодарение на комбинацията на бързи металооксидни варистори и нисковолтов искров разрядник, времето за реакция е по-кратко в сравнение с решението, при което се използва само искров разрядник. Последователното свързване на металооксидните варистори осигурява не само ограничаване на характеристиките на остатъчния ток за искровия разрядник, но и пълна изолация в резултат на последователното свързване на искровия разрядник и металооксидните варистори.

Основните характеристики се определят главно от частта на металооксидните варистори. Резултатното ниво на защита и амплитудно-честотните характеристики отговарят не само на изискванията за катодни отводители от Клас I, но също така и за тези от Клас II. Ex9UE1+2 25 осигурява защита и за Клас I, и за Клас II. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради високата интензивност или честото възникване на пикове на пренапрежение.

  • Тип 1+2 (Клас I+II, T1+T2, B+C)
  • Тествани съгласно EN 61643-11
  • Максимален импулсен ток Iimp 25 kA (10/350 μs) за фаза и 100 kA за NPE модул
  • Максимално непрекъснато работно напрежение Uc 280 V AC
  • Версии с 3+0, 3+1 and 4+0 връзка
  • С изваждаем защитен блок
  • Предлагат се с комуникация и без комуникация
  • Индикатор за състоянието на устройството