Продукти

Катодни отводители Ex9UE1

Серията Ex9UE1 35 представлява група катодни отводители от Клас I. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преки удари на мълния с висок интензитет или за монтаж в инсталации с чести удари на мълния. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защита, по-висока от изискванията за LPL I, посочени в EN 62305, с общ ток на мълния в електрическата инсталация над 100 kA и общ ток от удар на мълния 210 или 280 kА в зависимост от физическата конфигурация и взаимното разположение на заземителната точка на гръмоотвода, заземителната точка на електрическата инсталация и мястото на монтаж на катодния отводител.

Конструкцията на Ex9UE1 35 изцяло се базира на решение с искров разрядник. Това осигурява много висока използваемост и срок на експлоатация, както и пълна изолация в случай на пренапрежение. Затова тези катодни отводители могат също така да се монтират преди електромерите и да се използват за ИТ мрежи (след съответните специални изпитвания).

Поради високата стойност на максималния импулсен ток Iimp, тези катодни отводители са подходящи и за еднофазни изводи, изведени от LPZ 0-1 и следователно могат да бъдат подложени на директен удар на мълния. Благодарение на еднофазния кабел, общият ток на мълния се разделя само по 3 проводника и по тази причина интензитетът на проводника е по-висок от този на инсталациите, в които се използва входен трифазен кабел.

  • Тип 1 (Клас I, T1, B)
  • Тествани съгласно EN 61643-11
  • Максимален импулсен ток Iimp 35 kA (10/350 μs) за фаза и 100 kA за NPE модул
  • Максимално непрекъснато работно напрежение Uc 385 V
  • Версии с 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 and 0+1 (N-PE) връзка