Продукти

Дефектнотокови защити Ex9L (нова версия)

Модулните дефектнотокови защити Ex9L-H и Ex9L-N се предлагат в двуполюсна и четириполюсна версия. Технологията е основана на класическия принцип на постоянния магнит и електромагнитна котва, обезпечавайки пълна независимост на защитните функции от захранващото напрежение. Tип AC, A, S, S+A, G и G+A са налични за номинален ток от 16 до 63 A. Номиналните стойности на токовете на утечка покриват 10, 30, 100, 300 и 500 mA. Съответстват на изискванията на стандарт IEC/EN 61008-1.

Серията Ex9L-H дефектнотокови защити  се предлага с устойчивост на късо съединение 10 kA.

Основната серия Ex9L-N дефектнотокови защити се предлага с устойчивост на късо съединение 6kA.
 

  • Дефектнотокови защити отговарящи на  IEC / EN 60898-1
  • Устойчивост на късо съединение Inc 10 кА (-H) и 6 kA (-N)
  • 2 и 4- полюсна версия
  • Номинални стойности на токовете на утечка 30, 100, 300 и 500 mA
  • Номинален ток  до 63 A 
  • Номинално напрежение 230/400 V AC 
  • Основни типове AC, A, S, S+A, G, G+A тип
  • Индикация на ел. изключване