Продукти

Дефектнотокови защити Ex9LB63 тип В (нов)

Дефектнотоковите защити Ex9LB63 тип B са подходящи както за битови, така и за индустриални приложения, където се използват честотни инвертори, фотоволтаични инсталации, зарядни устройства за електромобили, АВР и UPS системи и др. ДТЗ тип В осигурява чувствителност към остатъчен променлив (АС) ток, пулсиращ и постоянен (DC) ток, заедно с високи честоти до 1 kHz.

Те се основават на електронна технология, която има предимства на по-точно измерване на остатъчния ток и като следствие, намаляване на нежеланото изключване. Тези устройства нямат проблем с намагнитването на изключващия блок. По този начин няма задължителен период на тестване, но те трябва да бъдат редовно тествани. За период на тестване може да се прилага местното законодателство или разпоредби. Препоръчва се да се тестват на всеки 6 месеца в нормална среда и всеки месец при тежки условия.

  • Дефектнотокови защити отговарящи на IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 62423
  • Устойчивост на късо съединение Inc 10 кА
  • Тип В
  • 2 и 4- полюсна версия
  • Номинални стойности на токовете на утечка 30, 100 и 300 mA
  • Номинален ток до 63A
  • Номинално напрежение 230/400 V AC
  • Индикация на ел. изключване
  • Подходящи за приложения от -25 до +40 °C