Продукти

ДТЗ Блок Ex9LE

Допълнителните модули RCD Ex9LE са предназначени за комбинации с автоматични прекъсвачи Ex9BH и Ex9BN, обезпечавайки изискванията на стандарт IEC / EN 61009. Налични са версии за всички типове Ex9BH и Ex9BN, позволявайки да се създадат различни комбинации от устройства с интегрирана функционалност. В сравнение с магнитната концепция, тази нова електронна технология дава преимущество заради по-точната оценка на остатъчните токове и увеличва експлотационната надеждност на устройствата. Електронната версия няма проблем с намагнитването, както е при типичните магнитни устройства , за откриване и отстраняването на което се препоръчва регулярно тестване. За модулите Ex9LE регулярно тестване е необходимо само за формалното изпълнение на стандарта и други задължителни документи, като препоръчителния срок на проверка е една година.

Устройствата са предназначени за работа в целия диапазон номинални токове на автоматичните прекъсвачи, към които са присъединени , т.е. максимално до 63 A. Номиналният ток на утечка може да бъде избран между 10, 30, 100 или 300 mА. Условната устойчивост на късо съединение се определя от изключвателната способност на прекъсвача, т.е. 10 кА за комбинация Ex9LE с Ex9BH и 6 кА за Ex9LE с Ex9BN.

  • За комбинация с МАП Ex9B
  • Изключвателна възможност Inc 10 кА при комбинация с Ex9BH и 6 kA с Ex9BN
  • 1+N до 4- полюсна версия
  • Номинални стойности на ток на утечка 30, 100, 300 mA
  • Номинален ток до 40 A и 63 A
  • Номинално напрежение 230/400 V AC
  • Основен тип AC и A на ДТЗ