Продукти

Аксесоари за Ex9CBL устройства

Аксесоарите са проектирани по начин, по който да бъде възможно да се съчетаят различни видове с един автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ. Може да се използват до два изключвателя заедно с един автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ.

Шунтовият изключвател SHTC31 може да се използва за дистанционно изключване, минимално напреженовия изключвател UVTC31 да изключи свързаното устройство в случай на спад на напрежението.

Изключвателите се монтират от лявата страна на устройството.

  • Тествани съгласно стандарти EN 60947-5
  • Монтирани от лявата страна
  • Шунтови изключватели
  • Минимално напреженови изключватели