Продукти

Аксесоари за Ex9B/Ex9PN устройства

Аксесоарите са проектирани по начин, по който да бъде възможно да се съчетаят различни видове с едно инсталационно устройство. Може да се използват до два изключвателя заедно с до три броя помощни или сигнални контакти ( два броя от AX3122 с две двойки контакти ) плюс една единица на RCD - блок ( само за МАП Ex9B).

Изключвателите се монтират от лявата страна на инсталационното устройство.

Помощните и сигнални контакти се монтират от лявата страна на устройството или на изключвателите, когато са монтирани. Контактите са оборудвани с комбинации с превключване.

  • Помощни контакти синхронизирани с главните контакти на устройството
  • Сигнални контакти активни на електрическо изключване на прекъсвача (изключващи сигнални контакти)
  • Заключващо устройство
  • Шунтови изключватели
  • Минимално напреженови изключватели
  • Изключващи устройства за максимално напрежение
  • Тествани съгласно стандарти EN 60947-1 и EN 60947-5-1