Продукти

Термичните защити Ex9R

Термичните защити Ex9R служат за защита на електродвигателите от претоварване. Могат да бъдат монтирани самостоятелно с адаптори AD5, или в комбинация с Ex9CS миниатюрни контактори  или контактори Ex9C. Термичният ток може да бъде регулируем. Термичните защити са с клас на изключване 10 A. Те са проектирани като трифазни релета с вграден НО/НЗ контакт.

Типоразмер 12 може да се комбинира с миниатюрни контактори Ex9CS (Ex9CS06, Ex9CS09, Ex9CS12). За самостоятелен монтаж може да се използва адаптор AD51, позволяващ окабеляване от двете страни на защитата, също както и монтаж на DIN шина. Аналогично, размер 38 e за контактори Ex9C, типоразмер 18 и 38 ( като опция трябва да се използва пластмасов фиксатор). Адаптор AD52 служи за самостоятелен монтаж. Ex9R100 се комбинира с контактори размери 65 и 100 (с фикстор) и адаптор AD53.

  • Три типоразмера с номинален ток до 100 А при 690 V AC-3
  • 3-полюсни версии
  • Клас на изключване 10 A
  • За директен монтаж на Ex9C(S) контактори или като самостоятелни устройства
  • Подходящи главно за защита на електродвигателите от претоварване или загуба на фазата
  • Монтаж на DIN шина 35 или 75 мм или на монтажна плоча