Продукти

Релета за контрол на фаза Ex9JP (нов)

Релетата за контрол на фазите Ex9JP се използват за защита на вериги, свързани към електрическата мрежа. Тези релета могат да осигурят защита срещу пренапрежение, понижено напрежение, небалансирани фази, последователност на фазата и отпадане на фаза като анализират напрежението на всяка фаза.  Температурният контрол с PTC термистор в устройството се предлага като опция.

Тези релета за контрол на фазите се предлагат в различни комбинации от защитни функции с фиксирани или регулируеми параметри.

Често срещано приложение са системите за контрол на мощността, климатичните системи и др.