Продукти

Реверсивни Контактори Ex9CR

Реверсивните контактори Ex9CR са предназначени главно за превключване на асинхронни двигатели с възможност за промяна на посоката на въртене. Те също могат да се използват за превключване на  между два източника на захранване, когато е необходимо да се  гарантира, че едната верига е свързана.

Комбинациите са оборудвани с механична блокировка. Допълнителна електронна блокировка на контролните напрежения (т.е. за EN 60204) може да  се реализира с помощта на помощни контакти AX42 или вградени помощни контакти.

Разделението на четри типоразмера допринася за оптимизирането на електрическите параметри и механичните размери. Всичките типоразмера ползват еднакви аксесоари. Термичните защити са различни за различните типоразмери, за да могат да се комбинират със съответния контактор при определен номинален ток.

  • Тествани в съответствие стандарт IEC/EN 60947-4-1
  • Четири типоразмера с номинален ток до 100 А при 400 V AC-3
  • 3-полюсни версии
  • Напрежение на бобината 24-415 V AC
  • Tок на късо съединение Iq 50 кА
  • Механична блокировка между контакторите
  • Монтаж на DIN шина 35 или 75 мм или на монтажна плоча