Продукти

Аксесоари за Ex9C устройства

AX41 спомагателни контактни блокове и CCU41 помощни контакти RC вериги са проектирани, за да съвпаднат с миниатюрната версия на контакторите Ex9CS или Ex9CSR. Помощните контактни блокове са налични с четри контакта с всички възможни комбинации на контактите.

Контакторите Ex9C серия (Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi) имат аксесоари, т.е. наличното портфолио може да бъде използвано за всички размери контактори (освен за миниатюрните контактори). Всеки контактор може да бъде оборудван с един преден помощен контактен блок (AX42 или TDD4), два странични помощни контактни блока AX4311 (един от ляво и един от дясно) и блок помощни контакти RC вериги CCU42/43.

Капацитивните контактори Ex9CC могат да бъдат оборудвани с два странични помощни контактни блока AX4311 (един от ляво и един от дясно)  и блок помощни контакти RC вериги CCU42/43.

  • Аксесоари за контактори серии Ex9CS, Ex9CSR, Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi и Ex9CC
  • Спомагателен контактен блок (преден) AX4
  • Спомагателен контактен блок (страничен) AX43
  • Блок време закъснение TDD4
  • Блок помощни контакти RC вериги CCU4
  • Инсталирането на преден спомагателен блок не ограничава възможността да се инсталира термично реле Ex9R