Продукти

Въздушни Автоматични Прекъсвачи и Tоварови Превключватели  Ex9A

Новата серия Ex9A предлага широка гама от устройства с високи технически характеристики. Те изпълняват не само основна функция на прекъсвачи или товарови превключватели, но също така предлагат пълен анализ на мрежата с възможност за комуникация с модерни системи за контрол и сигнализация. Прекъсвачите и  товаровите превключватели са налични в три типоразмера като фиксирани и изваждаеми версии на 3-полюсни и 4-полюсни устройства.

Прекъсвачите Ex9A използват устройства за управление SU. Тяхната основна характеристика е наличието на пълни функции на защита LSI , LCD дисплей и 32 -битов DPS дори и в най-базовия модел SU3.0. Вариантите  SU4.0 и SU5.0 осигуряват допълнителни функции G за защита от земно късо съединение или E за защита от токове на утечка.

В допълнение към всеобхватните защитни функции,  прекъсвачите Ex9A предлагат широка гама за измерване и анализ. Получената  информация може да бъде използвана, за да активира прекъсвача, сигнализира или да бъде контролирана от техническо лице или от високо технологични системи за контрол.

Както и при защитната функцията на устройствата за управление, така и при основната конфигурация на механичната част се включват основно използваните или препоръчителни компоненти. Клиентът автоматично ще получи устройство снабдено с основни клеми, с пълен набор от вторични клеми, прекъсвачът ще съдържа сигнални контакти. При изваждаемата версия  касетата ще бъде оборудвана  с фазови предпазни бариери за основните  клеми. За устройствата Ex9A  е налична  широка гама от вътрешни и външни аксесоари.

  • Номинален ток до 4000 A
  • Изключвателна възможност  до 100 кА
  • Фиксирани и изваждаеми версии
  • 3-полюсни и 4-полюсни варианти
  • Широка гама от аксесоари
  • Устройства за управление, всички оборудвани с LCD дисплей
  • Различни функции на защита, измерване и други допълнителни функции