Продукти

Миниатюрни автоматични прекъсвачи Ex9BH

Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията Ex9BH са универсални устройства за всички видове приложения, покриващи високите изисквания на стандартите за предпазители, предназначени за използване в бита в съответствие стандарт EN 60898 с номинален ток от 1 до 63 A. Номиналната изключвателна възможност при късо съединение Icn е 10 kA. Този показател важи за всички версии на предпазителите, т. е. до номинален ток 63 A с характеристика на изключване D. 

Предпазителите Ex9BH (10 kA) се предлагат в 1, 1+N, 2, 3, 3+N и 4-полюсна версия с ширина на полюса един модул (18 mm) с характеристики на изключване B, C и D. Предпазителите от тази серия са снабдени с цветни лостчета за управление, всяко с цвят, отговарящ на номиналния ток на дадения предпазител. Тъй като лостчетата са оцветени изцяло, обозначаването не може да бъде променено.

Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серии Ex9BH могат да се допълнят с широк асортимент от аксесоари: помощни или сигнални контакти, напреженови изключватели, изключващи устройства за максимално напрежение или допълнителен модул ДТЗ Блок. Възможно е да се направи разнообразна комбинация от аксесоари. Тези комбинации се ограничават само от общия брой, а не от вида на аксесоарите - всички компоненти са напълно съвместими. Може да се използват до три единици от помощни или сигнални контакти плюс до две единици напреженови изключватели.

  • Миниатюрни Автоматични Прекъсвачи отговарящи на  IEC / EN 60898-1
  • Номинална изключвателна възможност Icn 10 kA
  • 1 до 4-полюсна версия
  • Характеристика на изключване B, C, D
  • Номинален ток до 63 A
  • Номинално напрежение 230/400 V AC, 48 V DC (за полюс)
  • Широка гама от аксесоари
  • Цветни лостчета в зависимост от номиналния ток In