Кариера

Предлагаме ви промяна

Вратата към себереализация и развитие е отворена за всеки, който иска да постигне нещо. Очакваме вашите идеи и прозрения и се вслушваме във вашите нужди. Ние също така се интересуваме какво ви тласка напред, защото вие сте  най-ценното нещо, което имаме. Фактът, че израствате и се развивате е една от най-важните цели за нас.

Създаваме екип за продажби

Корпоративната култура и приятелска атмосфера във всичките подразделения са нещо, с което се гордеем, и са един от водещите фактори за нашия успех. Нашите усилия да правим нещата по различен начин, по-добре и по-ефективно се отплащат. Ние не сме закостеняла корпорация контролирана от строги правила. Ни най-малко. Ние сме отворена и гъвкава компания,която е лоялна към служителите. Това е Noark.

Ние идваме с предизвикателство

Ние сме изградили стабилна позиция на пазара и сме успешни въпреки силната конкурентна среда, благодарение на силен екип по продажбите и корпоративни ценности, където всеки може да разчита на другия и обратно.

Ще ви предоставим простор за действие

Искате ли да видите резултатите? Бихте ли искали да ни помогнете да изградим съвместно марка, от която можем да се гордеем? Ние сме щастливи да срещнем нови колеги, които ще ни обогатят с нови идеи както и ние тях.

Присъединете се към нас!