За нас

NOARK Electric е международна компания, представена в цял свят, с глобално влияние, която е активна в разработките и внедряването, производството и дистрибуцията на електротехнически устройства и компоненти.

Дружеството е част от световна група с повече от 25 000 служители. Регионалните центрове в Шанхай, Прага и Чикаго управляват дейността в отделните континенти. NOARK Electric е инвестирала милиони евро в разработването на собствени продукти и работи с най-новите технологии и средства за производство. Ние предлагаме на световния пазар на електротехнически изделия съвършено нова възможност, извънстандартни гаранции и безконкурентна грижа за нашите клиенти и търговски партньори.

Развойна дейност

Най-съвременен процес на производство

Нашият акцент върху Разработката и Внедряването се изразява в броя на регистрираните патенти, които притежаваме. Веднага след сертификацията на разработения продукт той се произвежда в модерни заводи, оборудвани с последните продуктови технологии. Това осигурява идеално качество и дълъг живот на нашите продукти. NOARK Electric стриктно се придържа към принципите и политиката на опазване на околната среда.

Ние гарантираме качество с 5-годишна гаранция

Високото ниво на издръжливост на нашите продукти се доказва от броя на циклите на превключване, който значително надвишава стойностите, изисквани от стандартите. Допълнително доказателство за качество е фактът, че NOARK предоставя 5-годишна гаранция на всичките си продукти. Качеството не е празна дума за нашата компания. То е задължение.

Проницателност и практичност

Целта ни е да произвеждаме не само стандартни продукти. Ние искаме да се доближим до технологиите на бъдещето. Нашият екип от инженери ежедневно търси нови възможности за технически и технологични решения. Продуктите се разработват и с фокус върху удобството на техния монтаж. Простота, ефективност, леснота и надеждност – това е нашето мото.

Собствени технологии за разработка и внедряване

NOARK предлага широк спектър от висококачествени продукти за вашите електрически инсталации. Продуктите се произвеждат по собствени технологии. Всяка година NOARK инвестира значителен капитал в разработката и внедряването на продукти.

Логистика

Европейски логистичен център близо до Прага

Noark създаде и продължава да развива модерен европейски дистрибуционен център близо до Прага, Чешката Република с цел осигуряване на навременни и надеждни доставки на целия продуктов обхват за бизнес партньорите ни в цяла Европа. Ние си сътрудничим усилено със заводи доставчици и известни превозвачи с цел осигуряване наличността на нашите продукти на европейския пазар и осигуряване на логистични услуги на нивото, което очакват нашите бизнес партньори.

Навременни и безгрешни доставки

Noark счита първокласната логистична услуга за естествена част от предложението си към бизнес партньорите. Условие за удовлетворението на нашите бизнес партньори и съвместния ни успех са не само качествените продукти, но и способността да ги доставим надеждно в правилното време и на правилното място.

Надеждна технология

Качеството на логистиката изисква съвременна технология, варираща от качествена информационна система до съвременно оборудване на складиране и физическо управление на стоките. Noark инвестира в съвременни логистични технологии с цел ускоряване на доставките, идеално планиране, изключване на грешки и опростяване на административните процеси.

Първокласен подход към нашите бизнес партньори

Технологията не е всичко. NOARK поставя ударение върху честния и професионален подход на нейните служители спрямо бизнес партньорите. Ние искаме не просто да предоставяме услуги. Ние искаме да намираме решения за вас. Простота, експедитивност, изчерпателност и минимална администрация. Ние сме силна компания със силна основа. Ние даваме всичко от себе си за вашето удовлетворение.

Сертифициране

Надеждните и безопасни продукти са приоритет за нас

Заводите за производство на NOARK са сертифицирани по стандартите ISO и удовлетворяват най-високите изисквания в областта на удостоверяването на качеството и качеството на продукцията. Освен сертификацията по ISO, NOARK отговаря и на стриктна сертификация по CIG 023 с цел покриване на изискванията не само на стандартните тестове, но и на тези сертификационни знаци, които се присъждат от националните сертифициращи органи.

Ние поставяме акцент върху качеството

Нашата философия ни задължава да предоставяме на клиентите си усъвършенствани продукти. Всички продукти се тестват и сертифицират по стандартите IEC и EN. Това също означава наблюдение на тестовите процеси в съответствие със схемата СВ и CCA. Затова продуктите са сертифицирани за европейския и за глобалния пазар.

Ние уважаваме изискванията на отделните пазари

NOARK също сертифицира продуктите си в отделни държави и използва националните щемпели за сертификация. Това означава, че нашите продукти покриват не само основните изисквания на стандартите EN, но и специфичните правила на местните пазари. NOARK си сътрудници с акредитирани органи за сертификация както в задължителната, така и в допълнителната национална сертификация.